Rýchle menu

Zamestnanci SOŠ

Zoznam zamestnancov

 Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

Riaditeľka školy:

Ing. Natália Krejčiová

 

Zástupca riaditeľky:

 

 

Mgr. Dagmar Olgyajová zástupkyňa riaditeľky pre teoretické a praktické vyučovanie, štat. zástupkyňa riaditeľky

   

Sekretariát riaditeľky:

 

Jana Dobiašová

.

 

Pedagogický zbor:

Teoretické predmety

 

 

Ing. Elena Kosáková

Ing. Sylva Pavlišinová

Mgr. Silvia Gubová

RNDr. Marta Kubičková

Mgr. Zuzana Teplanová

Majstri odbornej výchovy (MOV):

 

Učebný odbor kuchár:

Lýdia Černáková

Učebný odbor kaderník: Monika Khayat
   
   

Technicko - ekonomický úsek:

Ing. Ján Macko, ekonóm školy

Marta Miškovová, mzdová účtovníčka, personalistka
Anna Molnárová, hospodárka, pokladníčka

 

Školská jedáleň:

Ing. Zuzana Wolfshörndlová, vedúca ŠJ

Anna Hegerová, hlavná kuchárka (+ normovanie jedál)
Eva Nižná,
kuchárka

Michaela Kocmálová, kuchárka

Jarmila Töröková, kuchárka

 

Hospodárska správa:

Ing. Daniel Babiš, správca športovej haly

Branislav Kuchárek, údržbár

Ladislav Ochaba, údržbár, zásobovač, vodič

Informátori:

 

Anton Halás
Ján Krchnák

Štefan Slezák

Josef Zabel

Upratovačky:


Monika Chalupianska
Katarína Romanová
 

 

Zoznam pedagogických zamestnancov SOŠ s aktuálnym počtom kreditov: Uznané kredity

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola podnikania a služieb
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • +421 33/642 34 10

Fotogaléria