Rýchle menu

 • Oznam školskej jedálne

  Dňa 16.9.2020 bude z dôvodu prerušenia dodávky teplej úžitkovej vody u dodávateľa stravy zatvorená naša školská jedáleň. Školský bufet bude prevádzke.

  Za pochopenie ďakujeme

 • Oznam o konaní účelového cvičenia

  touto cestou by sme Vás chceli informovať, že zajtra t.j. v piatok 11.9.2020 sa uskutoční účelové cvičenie Ochrana života a zdravia pre žiakov druhého ročníka. Zraz bude o 9:00 h na parkovisku pri trhovisku v Pezinku. Priestor výučby: areál Kejda, Rozálka, Pinelova nemocnica.

 • Informácie k začiatku školského roka 2020/21

  Nástup žiakov do školy je naplánovaný na stredu 2. septembra 2020 o 8:00.

  Pri vstupe do budovy školy bude vykonávaný ranný filter (meranie teploty).

  Žiaci budú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy. Taktiež treba zabezpečiť jedno náhradné rúško a jednorázové papierové vreckovky.

  Každý žiak musí odovzdať pri nástupe do školy 2.9. vyplnené a podpísané tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. Možte si ho stiahnuť tu Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zaciatok_sk_roka.docx Ak nemáte možnosť si toto tlačivo vytlačiť, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@soskompk.sk

  Rozmiestnenie tried je nasledovné:

  I.K - 4. poschodie - trieda č. 405

  II.KH - 4. poschodie - trieda č. 409

  III.K - 4. poschodie - trieda č. 408

  II.NS - 3. poschodie - trieda č. 302

  Komplexné informácie ohľadom opatrení v novom školskom roku vzhľadom na COVID-19 nájdete na stránke ministerstva https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

   

 • Upozornenie pred vstupom do priestorov školy

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. kolo)

  Riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania a služieb v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že sa uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre školský rok 2020/2021 v nasledovných 3-ročných učebných odboroch:

  - 6444 H čašník, servírka (9 voľných miest)

  - 6445 H kuchár (8 voľných miest)

  - 6456 H kaderník (9 voľných miest).

  Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť do školy najneskôr do 19. júna 2020.

  Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

  Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí najneskôr do 30. júna 2020 záväzné potvrdenie o tom, či nastúpi alebo nenastúpi na štúdium na našej škole.

  Kritériá prijatia Kriteria_prijatia_2020-21_SOS_PaS_Pezinok.pdf

 • Prijímacie konanie pre šk.r. 2020/ 21 po 1. kole

  V zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňujeme počet obsadených a voľných miest pre štúdium v 3-ročných učebných odboroch k 5.6.2020:

  6445 H kuchár

  počet obsadených miest:    14      

  počet voľných miest:           8

   

  6444 H čašník, servírka

  počet obsadených miest:    1

  počet voľných miest:           9

   

  6456 H kaderník:

  počet obsadených miest:    3

  počet voľných miest:           9

   

  Informácie ohľadom 2. kola prijímacieho konania zverejníme čoskoro.

 • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

 • Kritériá prijatia

  V školskom roku 2020/2021 otvárame 2 triedy s celkovým počtom žiakov 44 v nasledovných 3-ročných učebných odboroch:

  - 6445 H kuchár (22 žiakov)

  - 6444 H čašník, servírka (10 žiakov)

  - 6456 H kaderník (12 žiakov)

  Aktuálne kritéria prijatia nájdete v priloženom dokumente: Kriteria_prijatia_2020-21_SOS_PaS_Pezinok.pdf

  Roznodnutie ministra školstva o termínoch a organizácii prijímacích skúšok z 29. 4. 2020:

  rozhodnutie_prijimacky.rtf 

  prijimacky_grafika.pdf

 • Neklasifikovaný predmet v 2. polroku 2019/2020

  V súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie oznamuje riaditeľka školy, že v 2. polroku školského roku 2019/2020 nebude klasifikovaný predmet Telesná a športová výchova.

 • Nový informačný portál MŠVVŠ SR

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo 25.3.2020 novú webovú stránku, kde nájdete všetky informácie, ktoré sú dôležité v súvislosti s aktuálnou situáciou - http://www.ucimenadialku.sk/.

   

    

 • Zmeny v organizácii školského roka

  Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol 24.3.2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

  Informácie, týkajúce sa zmien v organizácii školského roka 2019/2020, nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

 • Usmernenie MŠVVŠ ohľadom prerušenia vyučovania

 • Usmernenie č. 3 MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu

 • Ako znížiť riziko infekcie

 • Oznam o prerušení vyučovania

   • Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom školy, že sa od 9.3.2020 do 13.3.2020 prerušuje vyučovanie z dôvodu preventívnych opatrení šírenia koronavírusu. Toto opatrenie vydalo BSK.

    Bratislavský samosprávny kraj sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu.

    V spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bude prerušené vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.

    „Bratislavský samosprávny kraj prijal za posledné dni sériu bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu. Nič nenechávame na náhodu a v rámci našich možností robíme maximum proti šíreniu vírusu. Našou zodpovednosťou je ochrániť zdravie a životy obyvateľov kraja a preto konáme. Stále platí, že najúčinnejšou zbraňou je prevencia. Tieto opatrenia sa týkajú zariadení, ktoré sú v kompetencii župy,“ vyhlásil po zasadnutí krízového štábu Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

    „Za posledné dni sa nám ozvali riaditelia škôl, že majú žiakov, ktorí prišli do priameho kontaktu s infikovanými. Preto sme sa v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK rozhodli prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.“  Vyučovanie bude prerušené od pondelka 9. do piatku 13. marca. Zatvorené budú nielen stredné školy aj plavárne Na Pántoch, na Drieňovej a na Tomášikovej. Prerušenie vyučovania sa týka aj všetkých osemročných gymnázií, aj základných škôl na Dunajskej a Teplickej. ZŠ v Malinove zostáva otvorená. Župa zatvára strednú odbornú školu v Malinove. Dôvodom je, že najmä fakt, že veľké množstvo žiakov na stredných školách v našom kraji pochádza z okresu Malacky, kde už bol potvrdený výskyt koronavírusu. Župa apeluje na zamestnávateľov, ak je to možné, aby dali aspoň jednému z rodičov home office.

   •  

   

 • Intenzívny kurz anglického jazyka

  V poslednom týždni pred zimným prázdninami prebieha na našej škole intenzívny jazykový kurz angličtiny, ktorý vedú lektori pochádzajúci z anglicky hovoriacich krajín. Sú to mladí ľudia - londýnčan John a Sara, ktorá pochádza z Melbourne v Austrálii. Lektori neovládajú slovenský jazyk, takže študenti budú nútení využiť doteraz nadobudnuté vedomosti na vzájomnú komunikáciu. V priebehu celého týždňa strávia študenti v ich spoločnosti 6 hodín denne, počas ktorých sa budú zdokonaľovať najmä v komunikácii v anglickom jazyku. Cieľom kurzu je prekonať jazykové bariéry u žiakov a v praxi zdokonaliť svoje schopnosti vo využívaní cudzieho jazyka. Kurz prebieha v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Pezinku.

 • Článok o Dni otvorených dverí

  V decembrovom čísle mesačníka Pezinčan vyšiel článok o našom Dni otvorených dverí. Prečítať si ho môžete na 7. strane

  http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2019-12.pdf

 • MATRIX školenie

  Dňa 4.12.2019 sa v priestoroch kaderníctva Vanesa konalo školenie zástupkyňou z firmy MATRIX. Zúčastnili sa ho žiačky I.KH učebného odboru kaderník spolu s majsterkou odborného výcviku pani Monikou Khayat a učiteľkou odborných predmetov pani Elenou Kosákovou. Školenie bolo zamerané na prehľad farieb, šampónov a regeneračných prostriedkov firmy MATRIX, ako aj na ukážky pracovných postupov s týmito prípravkami. Dievčatá si mohli samy na sebe otestovať kvalitu a odtiene vybraných farieb.

 • Zážitkový workshop

  27.11.2019 sme sa zúčastnili zaujímavého projektu organizovaného občianskym združením Post Bellum SK. Toto OZ dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia, zaznamenáva príbehy konkrétnych ľudských osudov. Jeden zo zážitkových workshopov nám predstavili ich členky pod názvom „BEZ pamäti niet identity“. Pomocou tejto vzdelávacej aktivity sme mali možnosť vykonať cestu do minulosti cez konkrétne ľudské osudy, a tak lepšie spoznávať nielen seba, ale aj našich predchodcov. Prevzali sme na seba charaktery postáv, ktoré prežili 1., 2. svetovú vojnu, alebo sa zúčastnili SNP, emigrovali, boli deportovaní do koncentračných táborov, alebo ich majetky arizovali. Vžili sme sa do osudov týchto skutočných ľudí a ich pocity a životné osudy ožívali v našich písomných a výtvarných prejavoch.

Stalo sa

Kontakt

 • Stredná odborná škola podnikania a služieb
  Myslenická 1, 902 01 Pezinok
 • +421 33/642 34 10

Fotogaléria