• ISIC preukaz

    • Naša škola je zapojená do vydávania ISIC preukazov.

     Základné informácie o preukaze a spôsobe objednania nájdete TU

     Komplexné informácie ohľadom ISIC preukazov nájedete na web stránke www.isic.sk