Rýchle menu

Narodeniny a meniny

Počet návštev: 1647276

Aktuálny čas

Sobota 25. 1. 2020

Partneri

Rodičovská rada

  Rada školy

CERTIFIKÁT

Sme držiteľom Certifikátu dôveryhodná firma

Aktuálne zo školy

 • V poslednom týždni pred zimným prázdninami prebieha na našej škole intenzívny jazykový kurz angličtiny, ktorý vedú lektori pochádzajúci z anglicky hovoriacich krajín. Sú to mladí ľudia - londýnčan John a Sara, ktorá pochádza z Melbourne v Austrálii. Lektori neovládajú slovenský jazyk, takže študenti budú nútení využiť doteraz nadobudnuté vedomosti na vzájomnú komunikáciu. V priebehu celého týždňa strávia študenti v ich spoločnosti 6 hodín denne, počas ktorých sa budú zdokonaľovať najmä v komunikácii v anglickom jazyku. Cieľom kurzu je prekonať jazykové bariéry u žiakov a v praxi zdokonaliť svoje schopnosti vo využívaní cudzieho jazyka. Kurz prebieha v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Pezinku.

 • V decembrovom čísle mesačníka Pezinčan vyšiel článok o našom Dni otvorených dverí. Prečítať si ho môžete na 7. strane

  http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2019-12.pdf

 • Dňa 4.12.2019 sa v priestoroch kaderníctva Vanesa konalo školenie zástupkyňou z firmy MATRIX. Zúčastnili sa ho žiačky I.KH učebného odboru kaderník spolu s majsterkou odborného výcviku pani Monikou Khayat a učiteľkou odborných predmetov pani Elenou Kosákovou. Školenie bolo zamerané na prehľad farieb, šampónov a regeneračných prostriedkov firmy MATRIX, ako aj na ukážky pracovných postupov s týmito prípravkami. Dievčatá si mohli samy na sebe otestovať kvalitu a odtiene vybraných farieb.

 • 27.11.2019 sme sa zúčastnili zaujímavého projektu organizovaného občianskym združením Post Bellum SK. Toto OZ dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia, zaznamenáva príbehy konkrétnych ľudských osudov. Jeden zo zážitkových workshopov nám predstavili ich členky pod názvom „BEZ pamäti niet identity“. Pomocou tejto vzdelávacej aktivity sme mali možnosť vykonať cestu do minulosti cez konkrétne ľudské osudy, a tak lepšie spoznávať nielen seba, ale aj našich predchodcov. Prevzali sme na seba charaktery postáv, ktoré prežili 1., 2. svetovú vojnu, alebo sa zúčastnili SNP, emigrovali, boli deportovaní do koncentračných táborov, alebo ich majetky arizovali. Vžili sme sa do osudov týchto skutočných ľudí a ich pocity a životné osudy ožívali v našich písomných a výtvarných prejavoch.

 • 19.11.2019 žiačky učebného odboru kaderník spolu s majsterkou odbornej výchovy absolvovali v Dome seniorov v Pezinku deň s jeho klientmi. Jeho obyvateľov oboznámili s postupom pri umývaní a regenerácii vlasov v ich vekovej kategórii. Zároveň im urobili masáž hlavy a vtierali výživné vlasové vody. O spokojnosti seniorov svedčí aj to, že naše žiačky pochválili a dohodli si ďalšie stretnutie v jarných mesiacoch.

Stalo sa

Kontakt

 • Stredná odborná škola podnikania a služieb
  Myslenická 1, 902 01 Pezinok
 • +421 33/642 34 10

Fotogaléria