• Nadpis

    • SOŠ na Komenského ulici v Pezinku

     vznikla v roku 1984 ako SOU stavebné. Od roku 1992 sa postupne vyselektovali učebné odbory, vznikli nové učebné a študijné odbory podľa potrieb trhu práce. SOU stratilo prívlastok stavebné a snaží sa zaradiť medzi vzdelávacie inštitúcie najmä v oblasti služieb. Od roku 2009 sa znemil názov školy na Strednú odbornú školu (SOŠ). Ako typický školský areál v tichej časti Mesta Pezinok, uprostred zelene, s vlastným školským internátom, veľkou jedálňou, výbornou kuchyňou, športovou halou, vonkajšími športoviskami (otvorenými pre verejnosť), vlastným kaderníctvom a profesionálne vybavenými priestormi má všetky predpoklady ďalšieho rozvoja.

     Uplatnenie absolventov

     Absolventi učebných odborov pracujú ako čašníci, kuchári a kaderníci v prevádzkach - podľa typu ukončeného štúdia - doma a v zahraničí, alebo sú sami prevádzkovateľmi či majiteľmi menších reštauračných zariadení, kaderníckych salónov a iných prevádzok. Absolventi študijného odboru sa uchádzajú o štúdium na vysokých školách (najčastejšie: ekonomické zameranie, cestovný ruch, dizajnérstvo).

    • Kontakty

      • Miestnosť
      • Email
      • Telefón