• Organizácia šk. r. 2020/2021

    • Záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/21 MŠVVaŠ SR podľa §150, ods. 6 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon 245/2008 Z.z., § 150 ods. 6)

      

     Obdobie školského vyučovania 

      

     Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

     Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

      

      Prázdniny v školskom roku 2020/2021

      

      

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     28. október 2020

     (streda)

     29. október – 30. október 2020

     2. november 2020

     (pondelok)

     vianočné

     22. december 2020

     (utorok

     23. december 2020

     – 7. január 2021

     8. január 2021

     (piatok)

     polročné

     29. január 2021

     (piatok)

     1. február 2021

     (pondelok

     2. február 2021

     (utorok)

     jarné

     26. február 2021 (piatok)

     1. marec – 5. marec 2021

     8. marec 2021 (pondelok)

     veľkonočné

     31. marec 2021

     (streda)

     1. apríl – 6. apríl 2021

     7. apríl 2021

     (streda)

     letné

     30. jún 2021

     (streda)

      

      

     1. júl – 31. august 2021

      

     1. september 2021

     (štvrtok)