• Zoznam zamestnancov

    •  Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

     Riaditeľka školy:

     Ing. Natália Krejčiová

      

     Zástupca riaditeľky:

      

      

     Mgr. Dagmar Olgyajová zástupkyňa riaditeľky pre teoretické a praktické vyučovanie, štat. zástupkyňa riaditeľky

        

     Sekretariát riaditeľky:

      

     Jana Dobiašová

     .

      

     Pedagogický zbor:

     Teoretické predmety

      

      

     Ing. Elena Kosáková

     Ing. Sylva Pavlišinová


     Majstri odbornej výchovy (MOV):

      

     Učebný odbor kuchár:

     Lýdia Černáková

     Učebný odbor kaderník: Monika Khayat
        
        

     Technicko - ekonomický úsek:

     Ing. Ján Macko, ekonóm školy

     Silvia Zoboková, mzdová účtovníčka, personalistka
     Anna Molnárová, hospodárka, pokladníčka

      

     Školská jedáleň:

     Ing. Zuzana Wolfshörndlová, vedúca ŠJ

     Anna Hegerová, hlavná kuchárka (+ normovanie jedál)
     Eva Nižná,
     kuchárka

     Michaela Kocmálová, kuchárka


      

     Hospodárska správa:

     Ing. Daniel Babiš, správca športovej haly

     Branislav Kuchárek, údržbár

     Ladislav Ochaba, údržbár, zásobovač, vodič

     Informátori:

      

     Ján Krchnák

     Štefan Slezák

     Upratovačky:


     Monika Chalupianska
     Katarína Romanová
      

      

     Zoznam pedagogických zamestnancov SOŠ s aktuálnym počtom kreditov: Uznané kredity