• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola podnikania a služieb na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná odborná škola podnikania a služieb
   • Telefón
   • +421 33/642 34 10
   • Adresa školy
   • Myslenická 1, 902 01 Pezinok
    90201 Pezinok
    Slovakia
   • IČO
   • 00351822
   • DIČ
   • 2020663678
   • Zriadovateľ
   • Bratislavský samosprávny kraj
   • IČ DPH
   • SK 2020663678
   • Kód školy z registra škôl a školských zariadení
   • 000351822
   • Web stránka školy
   • www.soskompk.sk
   • Facebook
   • strednaodbornaskolapodnikaniaasluzieb
   • Instagram
   • soskompk