• Obchodno-verejné súťaže

    • Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

     na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania k majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa.

     plné znenie: VOS_202110.pdf

     Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

     na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania k majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa.

     VOS.pdf

     Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

     na podávanie návrhov na uzavretie

     Nájomnej  zmluvy za účelom prenechania do užívania - Školský internát – miestnosť č.25 a nebytový priestor v Školskom internáte na SOŠ Komenskeho 27 Pezinok.

      

     plné znenie: Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ŠI .pdf

      

     Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívaniamajetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy.

      

     plné znenie: Oznamenie_o_vyhlaseni_obchodnej_verejnej_sutaze_SI_20111125.pdf 

      

     Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívaniamajetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy.

      

     plné znenie: Oznamenie_o_vyhlaseni_obchodnej_verejnej_sutaze_dielne_20120906.pdf

      

     Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívaniamajetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     plné znenie: Oznamenie_o_vyhlaseni_obchodnej_verejnej_sutaze_na_podavanie_navrhov_na_uzavretie_Najomnej_zmluvy_za_ucelom_prenechania_do_uzivania_NP.pdf

      

      

     Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívaniamajetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     plné znenie: Oznámenie_o_vyhláseni_obchodnej_verejnej_súťaze_-_v_budove_školy_SOŠ_Pezinok.pdf

     ponuka sa predlžuje do 9.11.2012

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania
     k majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy
     vyhlasovateľa

     plné znenie: Oznamenie_o_vyhlaseni_obchodnej_verejnej_sutaze_na_podavanie_navrhov_na_uzavretie_Najomnej_zmluvy_za_ucelom_prenechania_do_uzivania_NP_v_budove_SI.pdf

      

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP v školskom internáte

     Plné znenie oznámienia o vyhlásení OVS

      

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na podávanie návrhov na realizáciu školského rozhlasu v priestoroch SOŠ Pezinok

     Plné znenie oznámenia - rozhlas.pdf

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

     Úplné znenie oznámenia.pdf

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

     Úplené znenie oznámenia 7.6.2013

      

     PRIESKUM TRHU

     Prieskum trhu na dodávku snežného skútru

     Prieskum trhu - snežný skúter

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     Úplné znenie oznámenia.pdf

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     Úplné znenie VOS_10042014

      

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     ÚPLNÉ ZNENIE OZNÁMENIA 21.5.2014

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     Úplné znenie oznámenia 02.07.2014

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     Úplné znenie oznámenia 27.1.2015

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.
      

     Úplné znenie oznámenia 24.4.2015

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     Úplné znenie oznámenia 12.5.15.pdf

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     Úplné znenie oznámenia 4.6.2015

      

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     Úplné znenie oznámenia 10.6.2015.pdf

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

     Úplné znenie oznámenia 23.7.15.pdf

      

     Prieskum trhu

     Prieskum_trhu_na_dodavku_konvektomatu.pdf

      

     Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

     na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy.

     Úplné znenie oznámenia 20170502.pdf

      

     • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

     na podávanie návrhov na uzavretie NZ  za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

     Úplné znenie oznámenia 20180108.pdf

      

     • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

     na podávanie návrhov na uzavretie NZ  za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

     Úplné znenie oznámenia 20180822

      

     • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

     na podávanie návrhov na uzavretie NZ  za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

     Oznámenie o vos_20190412

      

     • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

     na podávanie návrhov na uzavretie NZ  za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

     Oznámenie o VOS 20190430

     • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

     na podávanie návrhov na uzavretie NZ  za účelom prenechania do užívania NP v budove ŠI - SOŠ Pezinok

     Oznámenie o VOS 20190606