Lorem Ipsum

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

Rýchle menu

 • Dňa 16.9.2020 bude z dôvodu prerušenia dodávky teplej úžitkovej vody u dodávateľa stravy zatvorená naša školská jedáleň. Školský bufet bude prevádzke.

  Za pochopenie ďakujeme

 • touto cestou by sme Vás chceli informovať, že zajtra t.j. v piatok 11.9.2020 sa uskutoční účelové cvičenie Ochrana života a zdravia pre žiakov druhého ročníka. Zraz bude o 9:00 h na parkovisku pri trhovisku v Pezinku. Priestor výučby: areál Kejda, Rozálka, Pinelova nemocnica.

 • Nástup žiakov do školy je naplánovaný na stredu 2. septembra 2020 o 8:00.

  Pri vstupe do budovy školy bude vykonávaný ranný filter (meranie teploty).

  Žiaci budú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy. Taktiež treba zabezpečiť jedno náhradné rúško a jednorázové papierové vreckovky.

  Každý žiak musí odovzdať pri nástupe do školy 2.9. vyplnené a podpísané tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. Možte si ho stiahnuť tu Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zaciatok_sk_roka.docx Ak nemáte možnosť si toto tlačivo vytlačiť, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@soskompk.sk

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 • Riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania a služieb v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že sa uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre školský rok 2020/2021 v nasledovných 3-ročných učebných odboroch:

  - 6444 H čašník, servírka (9 voľných miest)

  - 6445 H kuchár (8 voľných miest)

  - 6456 H kaderník (9 voľných miest).

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Stalo sa

Kontakt

 • Stredná odborná škola podnikania a služieb
  Myslenická 1, 902 01 Pezinok
 • +421 33/642 34 10

Fotogaléria