Rýchle menu

Organizácia šk. roka

Organizácia šk. r. 2018/19

 

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október - 2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

vianoč

21. december 2018

(piatok)

 27. december 2018 -
 7. január 2019

 8. január 2019

 (utorok)

polroč

31. január 2019

(štvrtok)

 1. február 2019

 (piatok)

 4. február 2019

 (pondelok)

jar

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február 2019

(piatok)

 18. február -  22. február  
 2019

 25. február 2019

 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

22. február 2019

(piatok)

 25. február - 1. marec   
 2019

 4. marec 2019

 (pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

1. marec 2019

(piatok)

 4. marec - 8. marec 2019

 11. marec 2019

 (pondelok)

veľkonoč

17. apríl 2019

(streda)

 18. apríl - 23. apríl 2019

 24. apríl 2019

 (streda)

letné

28. jún 2019

(piatok)

 1. júl - 31. august 2019

 2. september 2019

 (pondelok)

 

TERMÍNY v šk. r. 2018/2019

 • 11. 12. september 2018  – opravný termín ZS
 • 10.9. 2018 – účelové cvičenie č. 1 (pondelok)  1. ročník
 • 5.10. (piatok) Deň župných škôl Pezinok
 • 16.10.2018 (utorok)– plenárna schôdza, TA ZRPŠ
 • 20.11.2018 (utorok)- priebežná hodnotiaca porada za 1.štvrťrok škol.roka 2018/2019
 • 31.10.-2.11.10. 2018 – jesenné prázdniny
 • november/december  – Deň otvorených dverí
 • 23.12.2018 –začiatok zimných prázdnin
 • 8.1.2019 (utorok) – začiatok vyučovania v novom kalendárnom roku
 • 16.1.2019 (utorok) TA ZRPŠ
 • 29.1.2019 (utorok)- klasifikačná porada za 1.polrok škol.roka 2018/2019
 • 31.1.2019 (štvrtok) – vydávanie výpisov vysvedčenia za 1.polrok škol.roka
 • 1.2. 2019 (piatok) polročné prázdniny
 • 25.2.-1.3.2019 jarné prázdniny
 • 26.3.2019(utorok) TA ZRPŠ  (predbežný termín)
 • 30. 3. 2019 ukončenie klasifikácie  za 1. polrok šk. roku 2018/2019
 • 16.4.2019 (utorok) – priebežná hodnotiaca porada za tretí štvrťrok škol. roka
 • máj 2019 -  prijímacie konanie do 1. ročníka SOŠ
 • 21.5.2019 (utorok) TA ZRPŠ (predbežný termín)
 • máj 2019 UC,KOŽZ III. ročník
 • 3.6.- 7.6.2019 – Týždeň zdravia
 • 10.6.2019 (pondelok) – klasifikačná porada –III. ročník
 • 12.-14.6.2019 študijné voľno III.K (predbežný termín)
 • 17.-18.6.2019 -  ZS učebné odbory (predbežný termín)
 • 25.6.2019 (utorok)  – 1. ročník učebný odbor, 1. ročník nadstavbové štúdium (predbežný termín)klasifikačná porada
 • 28.6.2019  (piatok) – slávnostná  TH, vydávanie vysvedčení

 

Termíny jednotlivých aktivít môžu byť  z technických príčin upravené.

 

Stalo sa

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
  Myslenická 1, 902 01 Pezinok
 • vrátnica: +421 33/644 20 16, 0905/069599
  (budova na Komenského ul. č. 29)

Fotogaléria