Rýchle menu

Organizácia šk. roka

Organizácia šk. r. 2020/2021

Záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/21 MŠVVaŠ SR podľa §150, ods. 6 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon 245/2008 Z.z., § 150 ods. 6)

 

Obdobie školského vyučovania 

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

 

 Prázdniny v školskom roku 2020/2021

 

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október – 30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné

22. december 2020

(utorok

23. december 2020

– 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

(pondelok

2. február 2021

(utorok)

jarné

26. február 2021 (piatok)

1. marec – 5. marec 2021

8. marec 2021 (pondelok)

veľkonočné

31. marec 2021

(streda)

1. apríl – 6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

letné

30. jún 2021

(streda)

 

 

1. júl – 31. august 2021

 

  1. september 2021

(štvrtok)

 

 

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola podnikania a služieb
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • +421 33/642 34 10

Fotogaléria