Rýchle menu

Verejné obstarávanie Predkladanie cenových ponúk

Obchodno-verejné súťaže

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania k majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľa.

VOS.pdf

Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

na podávanie návrhov na uzavretie

Nájomnej  zmluvy za účelom prenechania do užívania - Školský internát – miestnosť č.25 a nebytový priestor v Školskom internáte na SOŠ Komenskeho 27 Pezinok.

 

plné znenie: Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ŠI .pdf

 

Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívaniamajetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy.

 

plné znenie: Oznamenie_o_vyhlaseni_obchodnej_verejnej_sutaze_SI_20111125.pdf 

 

Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívaniamajetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy.

 

plné znenie: Oznamenie_o_vyhlaseni_obchodnej_verejnej_sutaze_dielne_20120906.pdf

 

Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívaniamajetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy.

plné znenie: Oznamenie_o_vyhlaseni_obchodnej_verejnej_sutaze_na_podavanie_navrhov_na_uzavretie_Najomnej_zmluvy_za_ucelom_prenechania_do_uzivania_NP.pdf

 

 

Oznámenie o vyhláseni obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívaniamajetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy.

plné znenie: Oznámenie_o_vyhláseni_obchodnej_verejnej_súťaze_-_v_budove_školy_SOŠ_Pezinok.pdf

ponuka sa predlžuje do 9.11.2012

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania
k majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy
vyhlasovateľa

plné znenie: Oznamenie_o_vyhlaseni_obchodnej_verejnej_sutaze_na_podavanie_navrhov_na_uzavretie_Najomnej_zmluvy_za_ucelom_prenechania_do_uzivania_NP_v_budove_SI.pdf

 

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP v školskom internáte

Plné znenie oznámienia o vyhlásení OVS

 

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na podávanie návrhov na realizáciu školského rozhlasu v priestoroch SOŠ Pezinok

Plné znenie oznámenia - rozhlas.pdf

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

Úplné znenie oznámenia.pdf

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

Úplené znenie oznámenia 7.6.2013

 

PRIESKUM TRHU

Prieskum trhu na dodávku snežného skútru

Prieskum trhu - snežný skúter

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

Úplné znenie oznámenia.pdf

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

Úplné znenie VOS_10042014

 

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

ÚPLNÉ ZNENIE OZNÁMENIA 21.5.2014

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

Úplné znenie oznámenia 02.07.2014

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

Úplné znenie oznámenia 27.1.2015

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.
 

Úplné znenie oznámenia 24.4.2015

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

Úplné znenie oznámenia 12.5.15.pdf

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

Úplné znenie oznámenia 4.6.2015

 

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

Úplné znenie oznámenia 10.6.2015.pdf

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve BSK zverenému vyhlasovateľovi do správy.

Úplné znenie oznámenia 23.7.15.pdf

 

Prieskum trhu

Prieskum_trhu_na_dodavku_konvektomatu.pdf

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy.

Úplné znenie oznámenia 20170502.pdf

 

  • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

na podávanie návrhov na uzavretie NZ  za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

Úplné znenie oznámenia 20180108.pdf

 

  • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

na podávanie návrhov na uzavretie NZ  za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

Úplné znenie oznámenia 20180822

 

  • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

na podávanie návrhov na uzavretie NZ  za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

Oznámenie o vos_20190412

 

  • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

na podávanie návrhov na uzavretie NZ  za účelom prenechania do užívania NP v budove školy SOŠ Pezinok

Oznámenie o VOS 20190430

  • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

na podávanie návrhov na uzavretie NZ  za účelom prenechania do užívania NP v budove ŠI - SOŠ Pezinok

Oznámenie o VOS 20190606

 

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola podnikania a služieb
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • +421 33/642 34 10

Fotogaléria