• Rozloženie tried na školský rok 2020/2021

    • I.K

     učebný odbor 6445 H kuchár

     učebňa č. 405

     triedna učiteľka

     Ing. Elena Kosáková

      

     II.KH

     učebný odbor 6445 H kuchár

                            6456 H kaderník

     učebňa č. 405

     triedna učiteľka

     Ing. Sylva Pavlišinová

      

     III.K

     učebný odbor 6445 H kuchár

     učebňa č. 409

     triedna učiteľka

     Ing. Elena Kosáková

      

     I.NS 

     nadstavba, študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie

     učebňa č. 302

     triedna učiteľka

     Mgr. Dagmar Olgyajová

      

     Párny týždeň v kalendári:

     I.K  -  teoretické vyučovanie: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1

     III.K - teoretické vyučovanie: SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1

      

     II.KH   - praktické vyučovanie:

     • Učebný odbor 6445 H kuchár: zmluvné pracoviská, dielňa školy (pondelok-piatok )
     • Učebný odbor 6456 H kaderník: školské kaderníctvo, Komenského 29 (pondelok-piatotk)

      

     Nepárny týždeň v kalendári:

      

     II. KH – teoretické vyučovanie

     • Učebný odbor 6456 H kaderník teoretické vyučovanie pondelok- piatok, Myslenická 1
     • Učebný odbor 6445 H kuchár teoretické vyučovanie utorok – piatok (pondelok ešte ODV)

      

     I.NS – každý týždeň teoretické vyučovanie (okrem piatka - odborná prax)

      

     Majsterky odbornej výchovy:

     Učebný odbor 6445 H kuchár: Lýdia Černáková

     Učebný odbor 6456 H kaderník: Monika Khayat