• Nadpis

    • Športová hala – stredná odborná škola Pezinok Komenského 27, 902 01

     Priestory športovej haly môžu na základe objednávky využívať :

     • Registrované kluby
     • Organizované skupiny
     • Jednotlivci
     • Firmy
     • Organizácie

     Športová hala spĺňa kritériá na usporadúvanie súťažných zápasov v hádzanej, basketbale /nové čiarovanie FIBA/ ale i iných športoch.

     Naše priestory možno využiť na :

     • tréningový proces športových klubov
     • priateľské, majstrovské a medzinárodné stretnutia a turnaje v basketbale, hádzanej, halovom futbale a podobne

     Maximálne využiteľná plocha – hádzanárske ihrisko /40m x 20 m/

     K dispozícii je :

     • 5 šatní, každá o výmere 18 m2
     • šatňa pre rozhodcov
     • miestnosť využiteľná pre maséra
     • priestory V.I.P. využiteľné počas turnajov
     • svetelná tabuľa využiteľná na rôzne druhy športov
     • 2 svetelné tabule na basketbal

     Kapacita hľadiska :

     • 444 miest na sedenie na hlavnej tribúne
     • 130 miest na sedenie okolo hracej plochy
     • 200 miest na státie

     Športovú halu možno využívať v čase školského vyučovania od 14:00 alebo 15:00 hod. do 22:00 hod. Mimo dní školského vyučovania podľa dohody, maximálne však do 22:00 hod.

     Cena za hodinu /60 min./ bežného využívania priestorov : 20.00,- €

     Turnaje väčšieho rozsahu /využitie všetkých šatní,...../ : 25,00,- €/hod.

     V prípade záujmu o prenájom priestorov v menej žiadaných časových termínoch (napr. od 14:00 do 16:00 hod.) je možné zníženie ceny prenájmu dohodou.

     Požiadavky na dopoludňajšie využitie športovej haly je nevyhnutné predložiť v posledný augustový týždeň (pred vytvorením rozvrhu vyučovania telesnej výchovy).

      

     • zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

      • Telefón- správca
      • 0915 728 319
      • Telefón-sekretariát
      • 033/642 34 10
      • Email
      • správca: babis@soskompk.sk
       sekretariát: info@soskompk.sk