Rýchle menu

O našej škole

Športová hala

Športová hala – stredná odborná škola Pezinok Komenského 27, 902 01

Priestory športovej haly môžu na základe objednávky využívať :

 • Registrované kluby
 • Organizované skupiny
 • Jednotlivci
 • Firmy
 • Organizácie

Športová hala spĺňa kritériá na usporadúvanie súťažných zápasov v hádzanej, basketbale /nové čiarovanie FIBA/ ale i iných športoch.

Naše priestory možno využiť na :

 • tréningový proces športových klubov
 • priateľské, majstrovské a medzinárodné stretnutia a turnaje v basketbale, hádzanej, halovom futbale a podobne

Maximálne využiteľná plocha – hádzanárske ihrisko /40m x 20 m/

K dispozícii je :

 • 5 šatní, každá o výmere 18 m2
 • šatňa pre rozhodcov
 • miestnosť využiteľná pre maséra
 • priestory V.I.P. využiteľné počas turnajov
 • svetelná tabuľa využiteľná na rôzne druhy športov
 • 2 svetelné tabule na basketbal

Kapacita hľadiska :

 • 444 miest na sedenie na hlavnej tribúne
 • 130 miest na sedenie okolo hracej plochy
 • 200 miest na státie

Športovú halu možno využívať v čase školského vyučovania od 14:00 alebo 15:00 hod. do 22:00 hod. Mimo dní školského vyučovania podľa dohody, maximálne však do 22:00 hod.

Cena za hodinu /60 min./ bežného využívania priestorov : 20.00,- €

Turnaje väčšieho rozsahu /využitie všetkých šatní,...../ : 25,00,- €/hod.

V prípade záujmu o prenájom priestorov v menej žiadaných časových termínoch (napr. od 14:00 do 16:00 hod.) je možné zníženie ceny prenájmu dohodou.

Požiadavky na dopoludňajšie využitie športovej haly je nevyhnutné predložiť v posledný augustový týždeň (pred vytvorením rozvrhu vyučovania telesnej výchovy).

 

Kontakt

Telefón- správca: 0915 728 319
Telefón-sekretariát: 033/642 34 10
Email: správca: babis@soskompk.sk
sekretariát: info@soskompk.sk

Stalo sa

Kontakt

 • Stredná odborná škola podnikania a služieb
  Myslenická 1, 902 01 Pezinok
 • +421 33/642 34 10

Fotogaléria