Rýchle menu

Možnosti štúdia

Študijné odbory

 

 4 ročný študijný odbor ukončovaný maturitnou skúškou.   

                    

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 


Absolvent pozná sústavu ekonomických, technologických a právnych vedomostí, ako aj vedomosti z manažmentu a marketingu, získa odborné komunikačné zručnosti z dvoch svetových jazykov, špeciálnej komunikácie, hospodárskej administratívy a informatiky, má osvojené primerané praktické zručnosti nevyhnutné pre prax v cestovnom ruchu, ktoré získa na cvičeniach v odborných predmetoch a v individuálnej odbornej praxi. Má poznatky zo sprievodcovských služieb, animačných služieb, kongresových služieb.


 

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • vrátnica: +421 33/644 20 16, 0905/069599
    (budova na Komenského ul. č. 29)

Fotogaléria