Rýchle menu

Možnosti štúdia

Učebné odbory

 Žiaci základných škôl po úspešnom ukončení 9. ročníka majú možnosť pokračovať v štúdiu vo viacerých učebných odboroch. Štúdium v týchto odboroch sa ukončuje záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní získavajú výučný list, alebo môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu. Štúdium je trojročné a zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu na budúce povolanie v nasledujúcich odboroch:

  

 

vzdelávací program  - Stravovacie služby

čašník, servírka

6444 H 

              

 

Absolventi tohto učebného odboru sa môžu uplatniť v  obslužných profesiách v reštauráciách, hoteloch a ďalších gastronomických zariadeniach. Môžu tiež podnikať ako živnostníci.
Ovládajú práce spojené so stolovaním, poznajú suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel a kultivovaného spoločenského správania.

                            

 

kuchár

6445 H   


        
Absolventi sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštáuráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania, i ako živnostníci.
Ovládajú práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy jedál, vedia odborne komunikovať so zákazníkom

             

 

 

vzdelávací program - Kadernícke služby

kaderník

6456 H

 

        

Absolventi nachádzajú uplatnenie vo sfére služieb ako kaderníci v malých a stredných firmách, ako živnostníci alebo zamestnanci firiem, ktoré sa zaoberajú výrobkami vlasovej kozmetiky. Sú schopní pracovať samostatne aj v kolektíve, vedia poskytovať zákazníkom poradenskú službu.

Okrem kaderníckych vedomostí a zručností získavaju i vedomosti z cudzích jazykov a oblasti podnikania.
Čo vám vieme ponúknuť?
☺odborné poradenstvo v starostlivosti   o vlasy
☺ najnovšie trendy módnych strihov, farebných odtieňov a možností ošetrenia vlasov
☺ účesy na všetky spoločenské udalosti
☺tím šikovných a kreatívnych kaderníkov, ktorí sa o vás s radosťou postarajú
☺ tvorivé prostredie na vykonávanie odbornej praxe našich žiakov
☺možnosti zapájania sa do celoslovenských  i medzinárodných súťaží
☺širokospektrálne uplatnenie sa našich absolventiek/absolventov na trhu v oblasti kaderníckych služieb
☺ výborné materiálne vybavenie v priestoroch školského kaderníctva

Pre absolventov trojročných gastronomických a kaderníckych učebných odborov (držiteľov výučných listov) ponúka naša škola i možnosti nadstavbového štúdia ukončené maturitným vysvedčením v odboroch: 

 

 

6444 H čašník, servírka

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola podnikania a služieb
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • +421 33/642 34 10

Fotogaléria