• Nadpis

    • SOŠ ponúka vo vlastných priestoroch možnosť spoločného stravovania v pravidelnom režime alebo jednorazovo pre samostatné podujatia. V prípade záujmu sme Vám k dispozícií na konzultáciu možností poskytnutia služieb.

     SOŠ neorganizuje svadby, plesy, prípadne zábavy väčšieho charakteru. Najväčšia sála v Pezinku je v Dome Kultúry na Holubyho ulici. Catering poskytnú prevádzkovatelia súkromných reštaurácií.

     Aktivity nesmú presiahnuť rámec výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Usporadúvanie spoločen. podujatí na SOŠ - Krajský úrad BA.pdf     

     Usporadúvanie spoločen. podujatí na SOŠ - Pezinok.pdf

      

      
    • Kontakty

      • Telefón
      • 033/644 20 16
      • Email
      • info@soskompk.sk