Rýchle menu

Zamestnanci SOŠ

Zoznam zamestnancov

 Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

Riaditeľka školy :

Mgr. Elena Jurčíková

 

Zástupca riaditeľky :

 

 

Mgr. Dagmar Olgyajová zástupkyňa riaditeľky pre teoretické a praktické vyučovanie, štat. zástupkyňa riaditeľky

   
   
   

Sekretariát riaditeľky :

 

Ivana Peťková, sekretárka

 

.

 

Pedagogický zbor :

Teoretické predmety

 

 

 

Ing. Sylva Pavlišinová

Majstri odbornej výchovy (MOV)

 

Učebné odbory kuchár a čašník :

Lýdia Černáková

Bc. Peter Lörincz

 

Učebný odbor kaderníčka :

 

Miroslava Vargová (MD)

 

   

.

 

Technicko - ekonomický úsek :

Ing. Ján Macko, ekonóm školy

Marta Miškovová, mzdová účtovníčka, personalistka
Anna Molnárová, hospodárka, pokladníčka

 

Školská jedáleň :

Ing. Zuzana Wolfshörndlová, vedúca ŠJ

Anna Hegerová, hlavná kuchárka (+ normovanie jedál)
Eva Nižná,
kuchárka

Michaela Kocmálová, kuchárka

Lucia Kováčová, kuchárka (MD)

Jarmila Töröková, kuchárka

 

 

 

 

Hospodárska správa :

Ing. Daniel Babiš, správca športovej haly

Branislav Kuchárek, údržbár

Ladislav Ochaba, údržbár, zásobovač, vodič

 

Informátori :

Vít Gabriel

Anton Halás
Ján Krchnák

Štefan Slezák

Josef Zabel

 

Upratovačky:


Monika Chalupianska
Katarína Romanová
 

 

Zoznam pedagogických zamestnancov SOŠ s aktuálnym počtom kreditov: Uznané kredity

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • vrátnica: +421 33/644 20 16
    riaditeľka: +421905 591 112

Fotogaléria