Rýchle menu

Školský poriadok Rozloženie tried na školský rok 2018/2019 Časový rozvrh teoretického vyučovania Pravidlá riadenia osobných financií Certifikát dôveryhodná firma Rada školy pri SOŠ, Myslenická 1, Pezinok Rodičovská rada školy

Rôzne

Rozloženie tried na školský rok 2018/2019

I.K (učebný odbor 6445 H kuchár)  učebňa č. 405   ( triedna učiteľka Ing. Elena Kosáková)
III. K (učebný odbor 6445 H kuchár) učebňa č. 408 (triedna učiteľka Mgr. Dagmar Olgyajová)
I.NS (nadstavba, študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika)  učebňa č. 409 (triedna učiteľka Ing. Sylva Pavlišinová)
 
Párny týždeň v kalendári:
I.K  - odborný výcvik (od 4.9.2018)
III.K - teoretické vyučovanie
 
Nepárny týždeň v kalendári:
I.K – teoretické vyučovanie
III.K  -odborný výcvík
Majsterka ODV: Lýdia Černáková
 
I.NS – každý týždeň teoretické vyučovanie (okrem piatkov - odborná prax)


 

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • vrátnica: +421 33/644 20 16, 0905/069599
    (budova na Komenského ul. č. 29)

Fotogaléria