Rýchle menu

6421 L spoločné stravovanie 2016/2017

PredmetRočníkSpolu
1.2.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 33 6
anglický jazyk 44 8
konverzácia v anglickom jazyku 22 4
Človek, hodnoty a spoločnosť
dejepis 11 2
Človek a príroda
chémia 1 1
Matematika a práca s informáciami
matematika 22 4
informatika 11 2
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 11 2
Teoretické vzdelávanie
cestovný ruch 11 2
technika prevádzky 22 4
manažment v spoločnom stravovaní 11 2
právna náuka 1 1
náuka o nápojoch 2 2
psychológia práce a trhu 1 1
hospodárska korešpondencia 2 2
regionálna gastronómia 2 2
Praktická príprava
odborná prax 44 8
Ekonomické vzdelávanie
ekonomika 21 3
účtovnictvo 21 3
marketing 1 1


© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.10.2018

Stalo sa

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
    Myslenická 1, 902 01 Pezinok
  • vrátnica: +421 33/644 20 16, 0905/069599
    (budova na Komenského ul. č. 29)

Fotogaléria