Rýchle menu

 • Učebné osnovy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu vychádzajú z Koncepcie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR), ktorá vyplýva z potreby riešiť aktuálne otázky súčasnej spoločnosti.

  Východiskovými materiálmi pre tvorbu VMR boli Koncepcia štátnej rodinnej politiky (Uznesenie vlády

  č. 389/1996), Komplexný program prevencie nákazy HIV/AIDS, (Uznesenie č. 390/1996 a Národný program podpory zdravia 659/1991).

  21.01.2015 14:05 | viac »
 •  (Vybrané) zdroje informácii:

  internet

  www.statpedu.sk, www.modernaskola.sk (rodičovský servis – adresár všetkých pedagogicko-psychologických poradní na Slovensku), www.infovek.sk (výchovné poradenstvo)

  Odborná literatúra:

  Bolest šikanováni: M. Kolář, 2001

  Agresivita a šikana mezi dětmi: P. Říčan, 1995

  PhDr. Ľubica Biziková, Štátny pedagogický ústav

  21.01.2015 14:03 | viac »
 • Výchovný poradca spolupracuje počas školského roku so širokým spektrom iných subjektov a inštitúcií. Z týchto dôvodov bude spolupracovať a zúčastňovať sa pripravovaných podujatí  a spolupracovať aj s koordinátorom primárnej prevencie, koordinátorom výchovy k manželstvu a rodičovstvu a   s rodičmi.

  Adresa: SOŠ, Myslenická 1, Pezinok (budova Obchodnej akadémie, Pezinok, IV.poschodie)

   
   
  21.12.2018 07:51 | viac »

Stalo sa

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok
  Myslenická 1, 902 01 Pezinok
 • vrátnica: +421 33/644 20 16, 0905/069599
  (budova na Komenského ul. č. 29)

Fotogaléria