• Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2021/22

    • Zoznam prijatých uchádzačov v študijných 4-ročných odboroch 6445K kuchár a 6444K čašník, servírka nájdete TU

     Zoznam prijatých uchádzačov v učebných 3-ročných odboroch 6445H kuchár a 6456H kaderník nájdete  TU

     Prosíme zákonných zástupcov prijatých uchádzačov o čo najskoršie zaslanie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na našej škole. Vzor potvrdenia si môžete stiahnuť TU Vyplnené a podpísané potvrdenie môžete doručiť naskenované alebo odfotené mobilom prostredníctvom správy v EduPage, e-mailom na adresu info@soskompk.sk, prípadne zaslať poštou na adresu SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, 902 01 Pezinok. Termín na doručenie potvrdenia je najneskôr do 25.mája 2021.